Misioni i Institutit AAB është që Instituti AAB të njihet në Kosovë si ofrues i trajnimeve profesionale të cilësisë së lartë i cili aplikon dhe promovon standardet më të larta të kontabilitetit, auditimit, etikës dhe qeverisjes së mire, i cili përkrah studentët dhe anëtarët e vet me qëllimin përfundimtar të avancimit të interesit publik.