FAQ

Pyetjet më të shpeshta

Kush jemi ne?

Me datë 14.11.2016 sipas vendimit Nr.70/2016, KKRF-Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar ka lincensuar "Institutin AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar" si Shoqatë Profesionale për Kontabilitet/Auditim.

Cilat trajnime ofron Instituti AAB?

Instituti AAB ofron trajnime për certifikim:

 • Teknik Kontabiliteti

 • Kontabilist i Certifikuar

 • Auditor i Certifikuar

Çfarë përfitoni nga këto trajnime?

Ju përmes këtyre trajnimeve do të zhvilloni profesionin e kontabilistit të certifikuar apo auditorit duke zotëruar aftësi dhe ekspertizë të nevojshme për t'u ballafaquar me sfidat dhe problemet e financave qoftë në sektorin privat apo atë publik.

 • Qasje më të lehtë dhe më të shpejtë për punësim në sektorin financiar
 • Fleksibilitet në zgjedhjen e punës e punës tuaj të ardhshme
 • Avancim në zhvillimin e karrierës tuaj në fushën e financave
 • Ekspertizë të nevojshme për t`u përballur me sfidat dhe problemet financiare
 • Mundësi për kualifikime profesionale të mëtejshme në kontabilitet dhe auditim
Kushtet e regjistrimit?
 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar me sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim
Dokumentacioni i nevojshëm?
 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së fakultetit ose e shkollës së mesme
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20€
Si të aplikoj?

Plotëso aplikacionin online në web https://institutiaab.org ose eja plotësoje personalisht në zyret e Institutit (Ndërtesa e Universitetit AAB, Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë), çdo dite nga e hëna deri ditën e shtunë prej orës 08:30 - 16:30