A po zbatoni Standardet e Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS-IAASB? Këto burime mund të ndihmojnë
Data 15 dhjetor 2022 për hyrjen në fuqi për grupin e ri dhe të rishikuar të standardeve të menaxhimit të cilësisë së Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS-IAASB) po afrohet me shpejtësi. Ndërsa standardet e reja rrisin shiritin në menaxhimin e cilësisë dhe paraqesin përfitime të rëndësishme, ne e kuptojmë se ka edhe sfida të zbatimit që duhen përmbushur për të arritur përfitimet. Ne dëshirojmë t’u kujtojmë firmave dhe organizatave profesionale të kontabilitetit (OPK-PAO) materialet e disponueshme që mund të ofrojnë udhëzime dhe mbështetje.

• BSNAS-IAASB
o Baza për konkluzione dhe fletë të dhënash – SNMC 1, SNMC 2, SNA 220
o Udhëzues për zbatimin për herë të parë – SNMC 1, SNMC 2, SNA 220

Seria e Menaxhimit të Cilësisë të FNK-IFAC: Zbatimi i firmave të vogla, Seria e Parë që adreson ndryshimin e mendësisë që kërkojnë standardet e reja dhe zhvendosjen e fokusit nga kontrolli i cilësisë në menaxhimin e cilësisë
Diskutimet e panelit të FNK-IFAC për përgatitjen për qasjen e re të bazuar në rrezik dhe mësimet e hershme të nxjerra (të disponueshme me titra në frëngjisht dhe spanjisht)

• Seritë webinare me katër pjesë të FNK-IFAC dhe BSNAS- IAASB
o Gjithçka që duhet të dini për procesin e vlerësimit të rrezikut të firmës
o Burimet: Pritjet për firmat dhe partnerët e angazhimit
o Çfarë ka të re për proceset e monitorimit dhe riparimit të firmave
o Sjellja e të gjitha së bashku

• Seria e artikujve me tre pjesë
o SNMC 1 Objektivat e Cilësisë dhe Rreziqet e Cilësisë
o SNMC 1 Përgjigjet e Rrezikut
o Sistemi SNMC 1 për Vlerësimin dhe Monitorimin

• FNK-IFAC dhe Banka Botërore e Menaxhimit Global të Cilësisë OPK-PAO e Shkëmbimit të Njohurive në Webinar regjistron iniciativat e OPK-PAO-s dhe zgjidhjet e produkteve të ndryshme

Burime të shumta të menaxhimit të cilësisë nga i gjithë rrjeti i FNK-IFAC

FNK-IFAC po zhvillon gjithashtu burime dhe iniciativa shtesë që do të publikohen në vitin 2023. Si për kujtesë, të gjitha materialet e FNK-IFAC mund të gjenden në ifac.org/qualitymanagement dhe të gjitha materialet e BSNAS-IAASB mund të gjenden në iaasb.org/quality-management.

Share: