Ftesë për Pjesëmarrje në Edukim të Vazhdueshëm Profesional (EVP)
Të ndëruar anëtarë dhe pjesëmarrës tjerë të interesuar,

Ju njoftojmë se Instituti AAB po organizon një sesion të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP) në lidhje me: Përgatitja e pasqyrave financiare nga kontabilistët sipas SNRF-ve dhe kërkesave të KKRF-së – me shembuj praktik’

📅 Data 10.02.2024

🕒 Koha: 13.00 -17.00

📍 Vendi: Instituti AAB

Tema kryesore: Përgatitja e pasqyrave financiare nga kontabilistët sipas SNRF-ve dhe kërkesave të KKRF-së – me shembuj praktik

Ligjerues: Sylejman Maçastena

Pjesëmarrja në sesionin e Edukimit të Vazhdueshëm Profesional do të rritë aftësitë tuaja në përgatitjen e pasqyrave financiare, duke ofruar njohuri të thelluara dhe shembuj praktikë, çka do të përmirësojë pozicionin tuaj në fushën e kontabilitetit dhe mundësinë për avancim në karrierë.

Ju mirëpresim!

Share: