Instituti AAB mori pjesë në tryezën e organizuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit ku u prezantua Plani Vjetor i Auditimit 2022-2023
Me ftesë të auditorës së përgjithashme znj.Vlora Spanca, Instituti AAB ishte pjesë e tryezës së organizuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit ku u prezantua Plani Vjetor i Auditimit 2022-2023.

Në fokus të kësaj tryeze, përveç prezentimit të planit auditues 2022/2023, temave të auditimit të performancës dhe rezultateve të auditimit ishte edhe përfshirja sa më e madhe e shoqërisë civile në fazën e parastudimit. Me këtë rast Instituti AAB përgëzon Zyren Kombëtare të Auditimit në lidhje me punët e bëra si dhe për planin ambicioz për periudhën 2022-2023.

Instituti AAB si çdo herë edhe në këtë tryezë jep kontributin e duhur dhe profesional si shoqatë profesionale për kontabilitet dhe auditim, pasi siç dihet qëllimi kryesor për të cilin ekziston Instituti AAB është mbrojta e interesit publik, zhvillimi profesional në fushën e kontabilitetit, menaxhimit financiar, menaxhimit të përformancës dhe auditimit në Kosovë.

Share: