Në kuadër të Institutit AAB për Kontabilistë dhe Auditorë të Certifikuar funksionojnë këto komitete:

  • Komiteti për Nominime
  • Komiteti për Edukim
  • Komiteti për Hetim dhe Disiplinë
  • Komiteti për Standarde
  • Komiteti për Sigurim të Cilësisë

KOMITETI PËR NOMINIME

1. Sherif Bytyqi
2. Teuta Doli
3. Fatos Hysenaj
4. Shpëtim Azemi

KOMITETI PËR EDUKIM

1. Fidan Qerimi
2. Sami Tahiraga
3. Blerim Azemi
4. Ylber Prekazi

KOMITETI PËR STANDARDE

1. Arlinda Beqiri
2. Besart Spahiu
3. Vigan Hoti
4. Altina Avdiu

KOMITETI PËR SIGURIMIN E CILËSISË

1. Muhamet Aliu
2. Fatmir Kuqi
3. Ganimete Percuku Hasani
4. Sylejman Maqastena

KOMITETI PËR HETIM DHE DISIPLINË

1. Nexhat Koxha
2. Arsim Ymeri
3. Granit Maxhuni
4. Hakif Veliu