Të nderuar, Instituti AAB, i licencuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF), ka hapur konkursin për regjistrimin e kandidatëve të interesuar për vijimin e trajnimeve profesionale nga këto nivele:

  • Niveli i parë: “TEKNIK KONTABILITETI”
  • Niveli i dytë: “KONTABILIST I CERTIFIKUAR”
  • Niveli i tretë: “AUDITOR I CERTIFIKUAR”