Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Kuvendit të Anëtarëve
Me datë 22.03.2023 është mbajtur Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore e Kuvendit të Anëtarëve të Institutit AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar.
Në mbledhje u diskutuan aktivitetet dhe raporti i auditorit për vitin 2022, dhe planifikimet e bërë e që pritet të zbatohen përgjatë vitit 2023.

Falenderojmë të gjithë anetarët për prezencen, kontributin dhe gatishmerinë e tyre për zhvillimin e mëtutjeshëm të Insitutit AAB.

Share: