Vendim nga Ministria e Financave dhe Transfereve
Ministria e Financave dhe Transfereve, ka nxjerr vendimin e radhës, me të cilin zgjatet afati deri më 30 prill 2020 për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat për rimbursime, që ndërlidhen me zbatimin e legjislacionit tatimor në fuqi, siç sqarohet në këtë vendim.  

Vendimi MFT RKS
Share: