Pyetjet më të shpeshta

Merrni çdo përgjigje të përgjithshme
nga këtu

Me datë 14.11.2016 sipas vendimit Nr.70/2016, KKRF-Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar ka lincensuar "Institutin AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar" si Shoqatë Profesionale për Kontabilitet/Auditim.
Instituti AAB ofron trajnime për certifikim:
 • Teknik Kontabiliteti
 • Kontabilist i Certifikuar
 • Auditor i Certifikuar
Ju përmes këtyre trajnimeve do të zhvilloni profesionin e kontabilistit të certifikuar apo auditorit duke zotëruar aftësi dhe ekspertizë të nevojshme për t'u ballafaquar me sfidat dhe problemet e financave qoftë në sektorin privat apo atë publik.
 • Qasje më të lehtë dhe më të shpejtë për punësim në sektorin financiar
 • Fleksibilitet në zgjedhjen e punës e punës tuaj të ardhshme
 • Avancim në zhvillimin e karrierës tuaj në fushën e financave
 • Ekspertizë të nevojshme për t`u përballur me sfidat dhe problemet financiare
 • Mundësi për kualifikime profesionale të mëtejshme në kontabilitet dhe auditim
 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar me sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim
 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së fakultetit ose e shkollës së mesme
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20€
Plotëso aplikacionin online në web https://institutiaab.org/apliko ose eja plotësoje personalisht në zyret e Institutit (Ndërtesa e Kolegjit AAB, Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë), çdo ditë nga e hëna
deri ditën e shtunë prej orës 08:3016:30
Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar, ofron dy mundësi të pagesës për të gjitha nivelet e trajnimit:
 • Pagesë me këste mujore (varësisht kohëzgjatjes së trajnimit)
 • Pagesë e menjëhershme (më së largu 5 (pesë) ditë pas nënshkrimit të kontratës)
Pagesa mund të bëhet vetëm përmes transferit bankar.

Të dhënat e bankës:
 • Banka përfituese: NLB Prishtina
 • Emri i përfituesit: Instituti AAB
 • Llogaria përfituese: 1701 0016 0008 5830