Sesioni i EVP-ve me temë: “Raportimi vjetor sipas kërkesave të legjislacionit tatimor dhe kërkesave të raportimit financiar të përcaktuar nga KKRF”
Më datë 21.03.2023 u mbajt sesioni i parë për vitin 2023 në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional me temë:
“Raportimi vjetor sipas kërkesave të legjislacionit tatimor dhe kërkesave të raportimit financiar të përcaktuar nga KKRF”
Ligjerues: Shpend Zeka


P.S. Kjo EVP u mbajtë me prani fizike dhe online njëkohësisht. Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve ishin prezent në klasë dhe po ashtu një numër i madh i anëtarëve për arsye të pamundësisë me ardhë fizikisht e ndjeken ligjeratën online.

Share: