Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional
Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar organizon sesionin e rradhës të EVP-së me temë:
– SNRF 16 Qiratë
Data: E mërkure, 04 Tetor 2023
Ora: 09:00-13:00
Vendi: Instituti AAB, Objekti i Kolegjit AAB
Ligjërues: Gëzim Mustafa – Auditor i Certifikuar

Share: