Sesioni i radhës i EVP-së për anëtarët e Institutit AAB
Në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, me datë 22&23 nentor 2023 Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar organizoi sesionin e radhës të EVP-së për anëtarët e Institutit AAB

– SNRF për NVM

Ligjërues i këtij sesioni ishte Z. Alban Lufi – Auditor I Certifikuar

Share: