Takime me rendësi të përfaqësuesve të Institutit AAB me anëtarët e FCM-së
Përgjatë aktiviteteve që po zhvillohen në kuadër të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), si në seminarin e organizuar nga FCM në bashkëpunim me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) në Shqipëri me fokus në kërkesat dhe standardet e reja evropiane të raportimit të qëndrueshmërisë përfaqësues të Institutit AAB nga zyra ekzekutive dhe bordi zhvilluan një sërë takimesh me rëndësi me anëtarët e FCM dhe me presidentin e FCM, Giorgio De Giorgi.

Drejtori Ekzekutiv i Instiutit AAB Ylber Prekazi mori përkrahje nga presidenti i FCM dhe anëtarët tjerë për procesin e nisur nga viti i kaluar që edhe Instituti AAB të bëhet pjesë e FCM në takimim e radhës që mbahet këtë vit në Francë.

Përkrahje të madhe Institutit AAB në këtë proces është duke dhënë SCAAK e cila është anëtare e FCM, prandaj bashkpunimi në shumë fusha që ka filluar midis Institutit AAB dhe SCAAK në vitet e fundit, po korurzohet edhe me sponzorizimin nga kjo e fundit për Institutin AAB që të bëhet pjesë e FCM dhe në të ardhmen e IFAC dhe organizatave tjera rajonale e globale me rëndësi në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

Gradualisht Instituti AAB po rritet dhe po zgjerohet duke u bërë pjesë edhe e organizatave rajonale dhe globale për të çuar përpara zhvillimin profesional në fushën e kontabilitetit, menaxhimit financiar dhe auditimit në Kosovë.

Share: