Vendim i shtyrjes se raportimeve
Ministria e Financave ka nxjerr vendimin e radhës, me të cilin shtyhet afati deri më 15 GUSHT 2020 për dorëzimin e deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të audituara për të gjitha shoqëritë tregtare në Kosovë në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF).

Vendimin e gjeni këtu:  https://institutiaab.org/wp-content/uploads/2020/06/Vendim-i-shtyrjes-se-raportimeve.pdf

Share: