Përmbledhje e standardit të ardhshëm të kontabilitetit SNRF 18
BSNK përmes një video të shkurtër ka prezantuar standardin e ardhshëm SNRF 18 “Prezantimi dhe Shpalosja në Pasqyrat Financiare” që pritet të publikohet në prill 2024 dhe do të jetë efektive për periudhat vjetore të raportimit që fillojnë më ose pas 1 janarit 2027.

Standardi i ri i përgjigjet kërkesës së investitorëve për informacion më të mirë në lidhje me performancën financiare të kompanive dhe do të përmirësojë mënyrën se si informacioni i kompanisë komunikohet në pasqyrat financiare dhe kështu investitorët kanë një bazë më të mirë për të analizuar performancën e një kompanie dhe për të marrë vendimet e tyre për investime.

Për më shumë klikoni në linkun në vazhdim https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/webcast-overview-of-the-forthcoming-ifrs-accounting-standard-ifrs-18/

Share:

SESIONI SHKURT 2024
Regjistrohu për njërën nga programet e mëposhtme:

– Teknik i Kontabilitetit

– Kontabilist i Certifikuar

– Auditor i Certifikuar

Të interesuarit mund të aplikojnë ONLINE 🔗: https://institutiaab.org/apliko/

Si dhe gjatë ditëve të javes (e hene – e shtune) prej orës 08:30-16.30, në Zyrën e Instituti AAB, Rr. Elez Berisha, Nr.56 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Share:

KKRF ka hartuar dhe aprovuar udhëzimin administrativ Nr.01/2020
KKRF ka hartuar dhe aprovuar udhëzimin administrativ Nr.01/2020 për raportimet financiare  vjetore të Mikro Ndërmarrjeve.
në linkun në vijim gjeni Udhëzimin Administrativ:

Udhëzimini Administrativ
Share: